Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 56
เลขาธิการ กสม. รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน กรณีขอให้คุ้มครองและอำนวยการเข้าถึงสิทธิในที่ดินของนักปกป้องสิทธิฯ
          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน กรณี ขอให้ดำเนินการเพื่อให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าถึงสิทธิในที่ดิน โดยเร่งให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินและรับรองแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการเข้าเยี่ยมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน พื้นที่หนองบัวระเหว ในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2625905
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
750
คน