Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 57
เลขาธิการ กสม. ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัล “อรรธนารีศวร” ประจำปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานผู้ทำงานในประเด็นสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ
          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัล “อรรธนารีศวร” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จัดโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ในโอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดการเสวนา เรื่อง “มองย้อนหลัง 10 ปี สิทธิความหลากหลายทางเพศ : เราอยู่ตรงไหน? และจะไปต่ออย่างไร?” โดยเน้นย้ำประเด็นศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมทางเพศซึ่งเป็นหลักสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
          รางวัล “อรรธนารีศวร” เป็นรางวัลที่มีเพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยการประกาศผลและมอบรางวัลดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
          สำหรับความเป็นมาของชื่อรางวัล “อรรธนารีศวร” มีที่มาจาก องค์เทพ “อรรธนารีศวร” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ปางอวตารของพระศิวะ มีรูปกายครึ่งซีกขวาเป็นชาย (พระศิวะ) ครึ่งซีกซ้ายเป็นหญิง (พระแม่อุมาเทวีผู้เป็นพระชายา) แทนความหมายพลังแห่งการควบคุมของสตรีและอำนาจแห่งบุรุษเพื่อเป็นการปรับสมดุลในการดำเนินชีวิต แนะนำทางให้ไปพบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและสุขสมหวังในความรัก

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1749195
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
384
คน