Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 28
เลขาธิการ กสม. หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ APF
          วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมประชุมหารือกับ Ms. Kate Turner-Mann ผู้จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค (Regional Training Manager) ของฝ่ายเลขานุการกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ในเรื่องแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1939822
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
7860
คน