Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 45
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2562
          วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1748685
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
876
คน