Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวสำนักงาน กสม.
ข่าว View : 29
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี
          วันที่ 25 มีนาคม 2562 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน "กองทุนยุติธรรม" โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1939823
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
7861
คน