Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 1120
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)
          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ การคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3221743
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2530
คน