Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 23
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง (เก๋ง) จำนวน 1 คัน และรถยนต์โดยสารส่วนกลาง ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามรายละเอียดแนบท้าย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1643250
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
120
คน