Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 38
ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562
          สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562
ตามเอกสารแนบ
          1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
          2. รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงาน
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2825649
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
3011
คน