Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 21
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (e-library) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
         สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (e-library) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. รายละเอียดตามสำเนาประกาศแนบท้าย
เอกสารประกอบ : ประกาศเชิญชวน.pdf

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2679052
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
44
คน