Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำของประเทศไทย
            สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ โดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ำของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
2817362
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
212
คน