Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าว View : 18
รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) รวม 6 เดือน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) รวม 6 เดือน จำนวน 9 โครงการ แยกเป็น วิธีสอบราคา 6 โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ วิธีพิเศษ 1 โครงการ และจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา 1 โครงการ โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างแต่อย่างใด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1310786
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
82
คน