Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
 
ร้องเรียนความโปร่งใส

คำนิยาม

"เรื่องร้องเรียนทั่วไป" หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้อง

"เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง" หมายถึง เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ร้อง
 

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
1282440
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
30
คน