Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ผลการดำเนินงาน View : 27
กสม.ลงพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประสานการคุ้มครองผู้ต้องขังคดีการเมืองและผู้ต้องขังอื่น ๆ ที่ติดเชื้อโควิด 19 ในเรือนจำ
            ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนประเด็นสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้ต้องขัง กรณีกล่าวอ้างว่า มาตรการในการดูแลผู้ต้องขังของหน่วยงานรัฐไม่สามารถลดหรือระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเรือนจำ หลายคำร้อง
            เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 13.30 น. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยได้เข้าหารือกับนายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ต้องขังคดีการเมือง รวมทั้งผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระหว่างที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
            ในการนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมอาคารห้องพักผู้ป่วย และสอบถามถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชี้แจงถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้มงวดในการป้องกัน รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมให้ข้อมูลว่าผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังคดีทางการเมืองได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้น โดยผู้ต้องหาคดีการเมืองหลายคนเป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในระยะพักฟื้น ไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะหายเป็นปกติและจะถูกนำตัวกลับไปคุมขัง ณ เรือนจำตามเดิมได้ในเร็ววัน
            กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พูดคุยกับผู้ต้องขังคดีทางการเมือง 2 ราย ได้แก่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ และนายชาติชาย แกดำ ผ่านระบบโทรศัพท์ โดยทราบว่าทั้งคู่มีอาการดีขึ้น แต่ยังมีความห่วงกังวลในประเด็นสิทธิในสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเมื่อต้องถูกนำตัวกลับไปคุมขัง ณ เรือนจำ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อยู่ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ยังได้พูดคุยกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยรับการรักษาในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รายอื่น ซึ่งให้ข้อมูลว่าได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี 
            “กสม.จะเร่งตรวจสอบและประสานการคุ้มครองในประเด็นเรื่องร้องเรียนข้างต้นโดยเร็ว และขอยืนยันหลักการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองสิทธิในสุขภาพของผู้ป่วยและการรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน” นางสาวศยามลกล่าว
ดาวน์โหลด PDF

07/09/2564

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3579887
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1109
คน