Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 6
กสม. ศยามล ลงพื้นที่ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรี
          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงพื้นที่เพื่อประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเร่งด่วน เรื่อง สิทธิชุมชุนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานของรัฐไม่มีประสิทธิภาพเป็นเหตุให้น้ำท่วมและทรัพย์สินเสียหาย
          เวลา 10.00 น. เดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและรับฟังปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้า โดยมีผู้ร้อง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง และปลัดอำเภอบางปลาม้า พาสำรวจและให้ข้อมูลในพื้นที่ประสบภัย
          จากนั้น เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประชุมหารือร่วมกับนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอสองพี่น้อง  และนายอำเภอบางปลาม้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3711033
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
632
คน