Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 11
กสม. หารือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับ สกสว.
          วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางหรรษา บุญรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพราหมณ์ นิยะบุตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการ กสม. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) หารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ในลักษณะการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมถึงแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานวิจัยของ สำนักงาน กสม. และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง รักษาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909502
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
190
คน