Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าว กสม.
ข่าว View : 92
กสม. หารือร่วมมูลนิธิผสานวัฒนธรรมกรณีการผลักดันร่างกฎหมายป้องกันการทรมานและบังคับสูญหาย
            วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้เสียหายและญาติผู้เสียหายจากการถูกกระทำทรมานและบังคับสูญหาย และองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือเรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดำเนินการผลักดันให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านเป็นกฎหมายโดยเร่งด่วน และเร่งรัดให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทรมานและบังคับสูญหายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้อย่างทันท่วงที ณ ห้อง 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
            ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กสม. เคยมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย พ.ศ. ... แล้ว


© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3909501
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
189
คน