Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 415
เลื่อนการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร
          ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) เรื่อง เลื่อนการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร เกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3579944
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
1166
คน