Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 297
รายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง) โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ แสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์เพิ่มเติม ดังนี้ 
       (1) การแสดงวิสัยทัศน์จะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามวัน และเวลาดังกล่าว
       (2) ผู้ประสงค์จะถามคำถามในการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ สามารถส่งคำถาม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ผ่านช่องทาง Google Forms URL : https://forms.gle/Fpv4HPYiWHJazCXH8 หรือสามารถสแกน QR Code โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
3635676
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
566
คน