Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 112
การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการสูง) ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัคร-อ-สูง.pdf
เอกสารประกอบ : แบบข้อมูลบุคคล.doc

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4334312
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2748
คน