Sorry, your browser does not support JavaScript!
-
A A A
+
  • youtube
  • facebook
  • English Thai
ข่าวสมัครงาน
ข่าว View : 220
การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง สำนักบริหารกลาง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแแนบ
​         
              
เอกสารประกอบ : ประกาศรับสมัคร-อ-ต้น.pdf
เอกสารประกอบ : แบบข้อมูลบุคคล.doc

© 2015 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ. All Right Reserved.
นโยบายเว็ปไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

  ipv6 ready 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
4334409
คน
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
2845
คน