Sorry, your browser does not support JavaScript!

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/06/2565
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) ประกาศ
16/06/2565